Ür-Ge Faaliyetine İlişkin Destek Sözleşmesinin Damga Vergisi Hk.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı

(Gelir, Kurumlar ve Diğer Vergiler Müdürlüğü)


Sayı
:​
16700543-155[18-515-67]-E.44549
12.08.2020​
Konu
:​
Ar-Ge Faaliyetine İlişkin Destek Sözleşmesinin Damga Vergisi Hk.


İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, … Teknopark bünyesinde Ar-Ge faaliyeti yürüttüğünüz belirtilerek, … Kalkınma Ajansı ile yapmış olduğunuz "… Kalkınma Ajansı 2017 Yılı Proje Teklif Çağrısı 'Yenilikçi İşletmeler Mali Destek Programı' Kapsamında Desteklenen ‘… Ar-Ge Merkezi Kurulması ve Ür-Ge Projelerinin Hayata Geçirilmesi' Başlıklı Projeye İlişkin Destek Sözleşmesi"nin damga vergisinden istisna olup olmayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu hükme bağlanmıştır.Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.Diğer taraftan, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 6676 sayılı Kanun ile değişik 3 üncü maddesinin (4) numaralı fıkrasında, "Damga vergisi istisnası: Bu Kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmaz." hükmü yer almaktadır.İlgide kayıtlı özelge talep formu eki şirketiniz ile İpekyolu Kalkınma Ajansı arasında imzalanan "… Ajansı 2017 Yılı Proje Teklif Çağrısı 'Yenilikçi İşletmeler Mali Destek Programı' Kapsamında Desteklenen ‘… Ar-Ge Merkezi Kurulması ve Ür-Ge Projelerinin Hayata Geçirilmesi' Başlıklı Projeye İlişkin Destek Sözleşmesi"nin incelenmesinden, destek sözleşmesinin bütçesinin … TL olduğu, sözleşme destek oranının %50 ve destek miktarının … TL olduğu, proje kapsamında firmanızın teknik altyapısını güçlendirmeye yönelik cihaz ve ekipman alımlarının desteklenmesine yönelik düzenlendiği anlaşılmıştır.Konuya ilişkin olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar sonucu alınan cevabi yazıda, şirketinizin 5746 sayılı Kanun hükümleri kapsamında olmadığı, şirketinizin tâbi olduğu 4691 sayılı Kanun kapsamında ise belirtilen projenin bir Ar-Ge projesi olmadığı sonucuna ulaşıldığı yönünde görüş belirtilmiştir.Buna göre, başvurunuz konusu "…Kalkınma Ajansı 2017 Yılı Proje Teklif Çağrısı 'Yenilikçi İşletmeler Mali Destek Programı' Kapsamında Desteklenen '… Ar-Ge Merkezi Kurulması ve Ür-Ge Projelerinin Hayata Geçirilmesi' Başlıklı Projeye İlişkin Destek Sözleşmesi"ne, 5746 sayılı Kanun kapsamında damga vergisi istisnası uygulanması mümkün değildir.Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Benzer konular Forum Tarih
M 2020 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 38
M 2020 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 31
M 2020 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 36
M 2020 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 40
M 2021 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 90
M 2021 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 89

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst