365 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici
365 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri

Bu hesap işletmenin, personelin hakedişlerinden sosyal güvenlik mevzuatı hükümlerine göre kesintiye tabi tutmakla yükümlü bulunduğu, personele ait emeklilik kesintisi ve sigorta primleri ile bunlara ilişkin işveren katılma payları ve işveren tarafından sosyal güvenlik kuruluşlarına ödenecek diğer yükümlülüklerinin izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:


Kesintiler yapıldıkça bu hesap alacak, ödemeler yapıldıkça borç kaydı yapılır. On iki aydan daha uzun sürede ödenecek sosyal güvenlik kesintileri varsa bunlar “465 Gelecek Yıllarda Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri” hesabına aktarılır
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst