27 Ağustos 2022 Tarihli ve 31936 Sayılı Resmî Gazete

muhasebe

Administrator
Yönetici
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– İklim Değişikliği Uzmanlığı Yönetmeliği
–– Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği
–– Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Basınçlı Ekipmanlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standardlara Dair Tebliğ (Tebliğ No:ÖSGM-2006/04)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
–– Basit Basınçlı Kaplarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standardlara Dair Tebliğ (Tebliğ No:ÖSGM-2006/02)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
–– Gaz Yakan Cihazlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standardlara Dair Tebliğ (Tebliğ No:ÖSGM-2006/03)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/7)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
–– Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/08/2022 Tarihli ve 11137, 11138, 11139, 11140, 11141, 11142, 11144, 11145, 11146, 11147, 11150 Sayılı Kararları
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst