17 Haziran 2022 Tarihli ve 31869 Sayılı Resmî Gazete

muhasebe

Administrator
Yönetici
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARI
–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5740)
YÖNETMELİK
–– Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması ile İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Konkordato Gider Avansı Tarifesi
–– Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Tebliğ
–– Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Teknik Değerlendirme Kuruluşlarının Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Tebliğ
KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/06/2022 Tarihli ve 11023 Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 24/3/2022 Tarihli ve E: 2021/129, K: 2022/33 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 24/3/2022 Tarihli ve E: 2019/116, K: 2022/34 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 21/4/2022 Tarihli ve E: 2022/2 (Değişik İşler), K: 2022/1 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 3/3/2022 Tarihli ve 2018/31431 Başvuru Numaralı Kararı
DANIŞTAY KARARI
–– Danıştay Onuncu Dairesine Ait Karar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst